4 Εποχές στην Νέα Σμύρνη

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 2016/679) (στο εξής ο «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Το www.4epoxes-neasmirni.gr εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού και δεσμεύεται να καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια για την ορθή, ορθολογική και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι δίνοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα μας εμπιστεύεστε αυτές τις πληροφορίες. Δημιουργήσαμε αυτή την πολιτική για να έχετε πρόσβαση με πλήρη διαφάνεια στα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τους σκοπούς για τον οποίο τα συλλέγουμε και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Επίσης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία αυτών.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα εξής που σας αφορούν:

 • Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο (συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να εκδώσουμε τιμολόγιο),
 • πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας.
 • πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο «Cookies» (βλέπε «ασφάλεια προσωπικών δεδομένων & συναλλαγών»)
 • Εικόνες από το εγκατεστημένο σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο χώρο της έδρας μας και σε τυχόν επίσκεψής σας σε αυτόν , το οποίο έχει τοποθετηθεί για την προστασία των αγαθών και της περιουσίας καθώς επίσης για την ασφάλεια του χώρου και την προστασία του από κακόβουλες ενέργειες.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ή τη συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

H επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας άρθρου 9 του Κανονισμού).

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη της συγκατάθεσής

Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής δήλωσής σας αποκλείοντας ρητά οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Το αίτημα προς συγκατάθεση είναι διακριτό, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και χρησιμοποιεί σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας το ίδιο εύκολα με τον τρόπο που τη δώσατε.

3. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα

Η επιχείρησή μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας με σκοπό:

 • την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα,
 • την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε να σας παρέχουμε,
 • τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία,
 • την καταχώριση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση,
 • την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας,
 • την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 • τη διενέργεια διαγωνισμών, μόνο εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας
 • την εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πώς χρησιμοπείται ο ιστότοπος μας και να κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
 • την αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο/-α σχετικά με την παραγγελία σας,
 • τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση),
 • την επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας,
 • την προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας,
 • την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

4. Σε ποιον επικοινωνούμε/κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • στον πάροχο υπηρεσιών courier με σκοπό την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.
 • σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, Δικαστήριο κλπ εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι από την κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται με τις εταιρείες που μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ [Σύνδεσμος σε σελίδα με συνεργαζόμενες εταιρείες] και διαβιβάζει σε αυτές προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών προς επεξεργασία και διαχείριση για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, μέσω της διαφήμισης, της προώθησης νέων υπηρεσιών και της αποστολής newsletters στους επισκέπτες-χρήστες. Οι εταιρείες αυτές ως τρίτα πρόσωπα (ειδικοί) υποχρεούνται σε κάθε νομική, επαγγελματική, ή άλλη δεσμευτική υποχρέωση τήρησης απορρήτου, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με τους εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διατηρούμε έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/ έργου κατά τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

5. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από αυτόν της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners, που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες, διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή εταιρείες που δεν ανήκουν στην επιχείρησή μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο άλλον από αυτόν της επιχείρησής μας. Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήστη. Οι ως άνω τρίτοι πάροχοι των εν λόγω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Επιχείρησης, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας η οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση. Εντούτοις η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, αν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

Όλες οι ενέργειες που προβαίνετε σε άλλον ιστότοπο ή διαδικτυακό τόπο από αυτόν της επιχείρησής μας γίνονται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

6. Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση σας μαζί μας.

Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωση μας, ενδεικτικά, σε φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την αποστολή newsletter, προσφορές, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας.

Εν γένει, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε οριστικά τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

7. Ενημερωτικό υλικό (Newsletters)

H επιχείρησή μας δεσμεύεται να λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters. Η συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχετε λάβει γνώση της πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

8. Δικαιώματα με βάση τον Κανονισμό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) ) (στο εξής ο «Κανονισμός») έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν (άρθρο 15 Κανονισμού, δικαίωμα πρόσβασης).
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 Κανονισμού, δικαίωμα διόρθωσης).
 • Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε ή / και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους (άρθρο 21 Κανονισμού, δικαίωμα εναντίωσης αντίρρησης).
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (άρθρο 18 Κανονισμού, δικαίωμα περιορισμού).
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και η επιχείρησή μας να εκτελέσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διαγραφή δεδομένων σας από τη βάση μας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (άρθρο 17 Κανονισμού, δικαίωμα λήθης).
 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε χωρίς επιβάρυνση σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο τα δεδομένα που έχετε οι ίδιοι παράσχει (άρθρο 20 Κανονισμού, δικαίωμα φορητότητας).
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατόπιν συγκατάθεσης και όχι βάσει της συμβατικής μας σχέσης ή προσωπικών δεδομένων που η επιχείρηση οφείλει με βάση την κείμενη νομοθεσία να διατηρεί για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης επί παραδείγματι σε φορολογικές ή άλλες διατάξεις (πχ εκτέλεση παραγγελίας, έκδοση τιμολογίου).
 • Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή με την επωνυμία Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση dpa.gr.

Για όλα τα ανωτέρω δικαιώματα σας και την άσκησή τους απευθυνθείτε στην έδρα μας στο e-mail [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 9348270.επιχείρησή μας θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημά σας εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο να απαντήσουμε θα σας ενημερώσουμε για αυτό εγγράφως.

9. Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων

Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα, σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων σας. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε γνώση για πόσο χρονικό διάστημα η επιχείρησή μας προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].